Hogyan segítheted a munkánkat?

Felajánlod adód 1%-át

Pénzt adományozol

1% NEKED, ÉRTÉK ÉS ÉLMÉNYEK  A RADNÓTIS DIÁKOKNAK!

A felajánlás mindössze néhány percet vesz igénybe, nekünk azonban nagy segítség! AZ SZJA FELAJÁNLÁSODHOZ A KÖVETKEZŐ ADATOKRA LESZ SZÜKSÉG:

ALAPÍTVÁNY NEVE: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa

ADÓSZÁMUNK: 19637334-1-42

MINDÖSSZE NÉHÁNY KATTINTÁS, ÉS FELAJÁNLÁSODDAL A RADNÓTIS DIÁKOK LEHETŐSÉGEIT SZÉLESÍTED KI!

Így támogathatod a rászoruló diákok táborozását, segítheted a krízis helyzetbe került gyerekeket, biztosíthatod egyes tanításon kívüli programok megvalósítását, és hozzájárulhatsz, hogy elismerést nyújthassunk a legjobbaknak.

Bízunk a szülők, az öregdiákok, és más támogatók segítségében.

Lehetőség van arra is, hogy elektronikusan rendelkezz az 1%-ról. Ezt legkésőbb 2024. május 20-ig az SZJA-bevallási formától függetlenül az eSZJA oldalán keresztül is megteheted! A rendszerbe belépve az 1%+1% felajánlás opciót kiválasztva, a keresőben az „ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa” -ra keresve, egyszerűen felajánlhatod 1%-od az iskolának.

Hogyan segít AZ ALAPÍTVÁNY?

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Az alapítvány egyik legfontosabb feladata a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása annak érdekében, hogy az iskola által szervezett programokon – táborok, tanulmányi kirándulások – részt vehessenek, illetve jobb körülmények között tudják teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket.

AZ ALAPÍTVÁNY 2015-BEN SZOLIDARITÁSI ALAPOT HOZOTT LÉTRE MINDAZON JÓ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓJÁNAK MEGSEGÍTÉSÉRE, AKIK SZOCIÁLIS HELYZETÜKNÉL FOGVA ERRE RÁSZORULNAK. A SZOLIDARITÁSI ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE LEGFELJEBB 50.000 FT/HÓ, MAXIMÁLIS IDŐTARTAMA EGY PÁLYÁZATI CIKLUSBAN 5 HÓNAP.  AZ ÖSZTÖNDÍJRA ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL LEHET PÁLYÁZNI, ÍGY EGY-EGY TANULÓ AKÁR 10 HAVI TÁMOGATÁST IS KAPHAT.
A táborok, tanulmányi kirándulások esetében a tanulók szociális helyzetüknek megfelelő mértékben, legfeljebb a program egy főre jutó költségének 50%-ra pályázhatnak. A támogatás igénylését bővebben indokolni kell.

Az alapítvány szintén támogatja a kísérőtanárok gyermekeinek részvételét abban az esetben is, amennyiben a gyermek nem radnótis diák.

A szociális keret forrása egyrészt a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a, másrészt az alapítvány által szervezett „Messzeringó” kulturális rendezvényeken kapott támogatás. Az alapítvány évente 5-6 millió Ft támogatást nyújt rászoruló diákjainak.

Szolidaritási ösztöndíj pályázat

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítvány („Alapítvány”) folyamatos pályázatot hirdet Szolidaritási Ösztöndíj igénybevételére az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (“Iskola”) mindazon tanulója részére, aki szociális helyzeténél fogva rászorul. 

A Szolidaritási Ösztöndíj maximális összege havonta legfeljebb 50.000.- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje az aktuális tanév I. félévében: szeptember utolsó pénteki napja

A pályázat benyújtásának határideje az aktuális tanév II. félévében: február első pénteki napja.

A Szolidaritási Ösztöndíj a pályázati űrlapon megjelölteknek megfelelően folyósítható az adott iskolai félév teljes 5 hónapjára vagy a feltüntetett egyéb egész hónapokra.

A Szolidaritási Ösztöndíjra a pályázó tanuló vagy törvényes képviselője nyújthatja be a pályázati űrlapot az Alapítvány felé. A pályázati űrlap letölthető az alább található linken.

A pályázati űrlapot valamennyi rovatát kitöltve a tamogatas@radnotialapitvany.hu e-mail címre kell aláírva (szkennelve vagy jól láthatóan befényképezve) elküldeni, majd az Alapítvány a pályázat beérkezését követően szerzi be a tanuló osztályfőnökének véleményét. Bármilyen kérdést a pályázattal kapcsolatban szintén ezen az e-mail címen lehet feltenni az Alapítvány felé.

A pályázatok elbírálása azok benyújtási határidejét követő két héten belül megtörténik, amelyről az érintett tanulót és törvényes képviselőjét rövid határidővel tájékoztatja az Alapítvány.

Az Alapítvány egész évben eseti, különleges krízis esetén is befogad Szolidaritási Ösztöndíj kérelmet bármely tanulótól vagy törvényes képviselőjétől, amelyre vonatkozóan egyedi elbírálás kerül alkalmazásra. Kérjük, hogy ebben az esetben is a pályázati űrlapot küldjék el az Alapítvány számára.

Az elnyert ösztöndíjról az Alapítvány, a tanuló és törvényes képviselője írásbeli megállapodást kötnek, amelynek tervezete megtekinthető.l

PÁLYÁZAT NYÁRI TÁBORON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA

A nyári táborokhoz kapcsolódóan az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa minden évben pályázatot hirdet a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére annak érdekében, hogy minden diák részt tudjon venni az általa kiválasztott iskolai táborban.

Az alapítvány által e célra elkülönített összeg elosztásáról a kuratórium a júniusi ülésén dönt.

A pályázat benyújtási határideje minden tanévben június első pénteki napja

Pályázni az alábbi űrlap kitöltésével lehet.

A kitöltött pályázati lapokat a megadott határidőig a tamogatas@radnotialapitvany.hu címre csatoltan kell elküldeni e-mailben.

Az elbírálás eredményéről, a megítélt összegről a pályázókat személyesen értesítjük.

Sikeresen feliratkozott a hírlevélre

Hiba történt a kérés elküldésekor. Próbálja újra.

Radnóti Alapítvány hírlevél feliratkozó szöveg.