Hogyan segítheted a munkánkat?

FelajánlOD adód 1%-át

Pénzt adományozoL

1% NEKED, ÉRTÉK ÉS ÉLMÉNYEK ÉS A RADNÓTIS DIÁKOKNAK!

A felajánlás mindössze néhány percet vesz igénybe, nekünk azonban nagy segítség! AZ SZJA FELAJÁNLÁSODHOZ A KÖVETKEZŐ ADATOKRA LESZ SZÜKSÉG:

ALAPÍTVÁNY NEVE: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa

ADÓSZÁMUNK: 19637334-1-42

MINDÖSSZE NÉHÁNY KATTINTÁSSAL ÉS FELAJÁNLÁSODDAL A RADNÓTIS DIÁKOK LEHETŐSÉGEIT SZÉLESÍTHETED KI!

Így támogatod a rászoruló diákok táborozását, segíted a krízis helyzetbe került gyerekeket, biztosítod egyes tanításon kívüli programok megvalósítását, és hozzájárulsz, hogy elismerést nyújthassunk a legjobbaknak.

Bízunk a szülők, az öregdiákok, és más támogatók segítségében.

Lehetőség van arra is, hogy elektronikusan rendelkezz az 1%-ról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-ig az SZJA-bevallási formától függetlenül az eSZJA oldalán keresztül is megteheted! A rendszerbe belépve az 1%+1% felajánlás opciót kiválasztva, a keresőben az “ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa” -ra keresve, egyszerűen felajánlhatod 1%-od az iskolának!

Hogyan segít AZ ALAPÍTVÁNY?

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Az alapítvány egyik legfontosabb feladata, a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása, annak érdekében, hogy az iskola által szervezett programokban – táborok, tanulmányi kirándulások –részt vehessenek, illetve jobb körülmények között tudják teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket.

Az Alapítvány 2015-ben szolidaritási alapot – 1,5 millió Ft/év – hozott létre mindazon jó tanulmányi eredményt elért tanulójának megsegítésére, aki szociális helyzeténél fogva rászorult. A szolidaritási ösztöndíj összege legfeljebb 30 000 Ft/hó, maximális időtartama egy pályázati ciklusban 5 hónap. Az ösztöndíjra évente két alkalommal lehet pályázni. Így egy-egy tanuló akár 10 havi támogatást is kaphat.
 
A szociális keret forrása egyrészt a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a, másrészt az Alapítvány által szervezett „Messzeringó” kulturális rendezvényeken kapott támogatás.
Az Alapítvány évente 5-6 millió Ft támogatást nyújt rászoruló diákjainak. 

A tanulók szociális helyzetüknek megfelelő mértékben, legfeljebb a program egy főre jutó költségének 50%-ra pályázhatnak  A támogatás igénylését bővebben indokolni kell. 

 

Az alapítvány szintén támogatja a kísérőtanárok gyermekeinek részvételét. Abban az esetben is, amennyiben a gyermek nem Radnótis diák.

A kitöltött pályázati űrlapot a diák szülőjének (gondviselőjének) és a támogató tanárnak alá kell írni.

PÁLYÁZAT NYÁRI TÁBORON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA

A tavalyi kényszerű szünet után az iskola vezetése idén úgy döntött, hogy 2021-ben meg lehet tartani a nyári táborokat.

A döntéshez kapcsolódóan az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa pályázatot hirdet a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére annak érdekében, hogy minden diák részt tudjon venni az általa kiválasztott iskolai táborban.

Az alapítvány által e célra elkülönített összeg elosztásáról a kuratórium a soron következő, júniusi ülésén dönt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. június 15. (kedd).

 

Pályázni az alábbi űrlap kitöltésével lehet.

A kitöltött pályázati lapokat a megadott határidőig az tamogatas@radnotialapitvany.hu címre csatoltan kell elküldeni e-mailben.

 

Az elbírálás eredményéről, a megítélt összegről a pályázókat személyesen értesítjük.

Szolidaritási ösztöndíj pályázat

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítvány („Alapítvány”) pályázatot hirdet Szolidaritási Ösztöndíj igénybevételére az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (“Iskola”) mindazon tanulója részére, aki szociális helyzeténél fogva rászorul. 

A Szolidaritási Ösztöndíjra a pályázó tanuló vagy törvényes képviselője nyújthatja be, a pályázati űrlapot az Alapítvány felé. A pályázati űrlap letölhető az alább található linken.

A Szolidaritási Ösztöndíj maximális összege havonta legfeljebb 30.000.- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje a 2020-2021 tanév I. félévében: 2020. szeptember 25.

A pályázat benyújtásának határideje a 2020-2021 tanév II. félévében: 2021. február 26.

 

A Szolidaritási Ösztöndíj a pályázati űrlapon megjelölteknek megfelelően folyósítható az adott iskolai félév teljes 5 hónapjára vagy a feltüntetett egyéb egész hónapokra.

Az Alapítvány egész évben eseti, különleges krízis esetén is befogad Szolidaritási Ösztöndíj kérelmet bármely tanulótól vagy törvényes képviselőjétől, amelyre vonatkozóan egyedi elbírálás kerül alkalmazásra. Kérjük, hogy ebben az esetben is a pályázati űrlapot küldjék el az Alapítvány számára.

 

VÁLTOZÁS! A pályázati űrlapot valamennyi rovatát kitöltve a tamogatas@radnotialapitvany.hu e-mail címre kell aláírva (szkennelve, jól láthatóan befényképezve) elküldeni, majd az Alapítvány a pályázat beérkezését követően szerzi be a tanuló osztályfőnökének véleményét. Bármilyen kérdést szintén lehetséges ezen az e-mail címen feltenni az Alapítvány felé a pályázattal kapcsolatban.

A pályázatok elbírálása azok benyújtási határidejét követő két héten belül megtörténik, amelyről az érintett tanulót és törvényes képviselőjét rövid határidővel tájékoztatja az Alapítvány.

Az elnyert ösztöndíjról az Alapítvány, a tanuló és törvényes képviselője írásbeli megállapodást kötnek, amelynek tervezete megtekinthető

Sikeresen feliratkozott a hírlevélre

Hiba történt a kérés elküldésekor. Próbálja újra.

Radnóti Alapítvány hírlevél feliratkozó szöveg.