Hogyan segítheted a munkánkat?

FelajánlOD adód 1%-át

Pénzt adományozoL

1% NEKED, ÉRTÉK ÉS ÉLMÉNYEK ÉS A RADNÓTIS DIÁKOKNAK!

A felajánlás mindössze néhány percet vesz igénybe, nekünk azonban nagy segítség! AZ SZJA FELAJÁNLÁSODHOZ A KÖVETKEZŐ ADATOKRA LESZ SZÜKSÉG:

ALAPÍTVÁNY NEVE: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa

ADÓSZÁMUNK: 19637334-1-42

 

MINDÖSSZE NÉHÁNY KATTINTÁSSAL ÉS FELAJÁNLÁSODDAL A RADNÓTIS DIÁKOK LEHETŐSÉGEIT SZÉLESÍTHETED KI!

Így támogatod a rászoruló diákok táborozását, segíted a krízis helyzetbe került gyerekeket, biztosítod egyes tanításon kívüli programok megvalósítását, és hozzájárulsz, hogy elismerést nyújthassunk a legjobbaknak.

Bízunk a szülők, az öregdiákok, és más támogatók segítségében.


Hogyan segít AZ ALAPÍTVÁNY?

Az alapítvány egyik legfontosabb feladata, a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása, annak érdekében, hogy az iskola által szervezett programokban – táborok, tanulmányi kirándulások –részt vehessenek, illetve jobb körülmények között tudják teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket.

Az Alapítvány 2015-ben szolidaritási alapot – 1,5 millió Ft/év – hozott létre mindazon jó tanulmányi eredményt elért tanulójának megsegítésére, aki szociális helyzeténél fogva rászorult. A szolidaritási ösztöndíj összege legfeljebb 30 000 Ft/hó, maximális időtartama egy pályázati ciklusban 5 hónap. Az ösztöndíjra évente két alkalommal lehet pályázni. Így egy-egy tanuló akár 10 havi támogatást is kaphat.
 
A szociális keret forrása egyrészt a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a, másrészt az Alapítvány által szervezett „Messzeringó” kulturális rendezvényeken kapott támogatás.
Az Alapítvány évente 5-6 millió Ft támogatást nyújt rászoruló diákjainak. 

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

A tanulók szociális helyzetüknek megfelelő mértékben, legfeljebb a program egy főre jutó költségének 50%-ra pályázhatnak  A támogatás igénylését bővebben indokolni kell. 

 

Az alapítvány szintén támogatja a kísérőtanárok gyermekeinek részvételét. Abban az esetben is, amennyiben a gyermek nem Radnótis diák.

A kitöltött pályázati űrlapot a diák szülőjének (gondviselőjének) és a támogató tanárnak alá kell írni.

Szolidaritási ösztöndíj pályázat

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítvány („Alapítvány”) pályázatot hirdet Szolidaritási Ösztöndíj igénybevételére az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium mindazon jó tanulmányi eredményt elért tanulója részére, aki szociális helyzeténél fogva rászorul. 

A Szolidaritási Ösztöndíjra a pályázó tanuló/törvényes képviselője jelentkezhet, vagy a tanuló osztályfőnöke tehet javaslatot a www.radnoti.hu webcímen közzétett pályázati űrlap kitöltésével.

A Szolidaritási Ösztöndíj maximális összege legfeljebb 30.000.- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje minden tanév elején:  szeptember 15.

                                                                             félévben:   február 15.

Az ösztöndíj lehet 

  • 5 hónapi (havi bontásban)
  • eseti ( krízis helyzet esetén, külön elbírálással)

A pályázatok elbírálása, beadása után legkésőbb két héten belül megtörténik   

Az elnyert ösztöndíjról az Alapítvány és a pályázó/törvényes képviselője Megállapodást köt.

Sikeresen feliratkozott a hírlevélre

Hiba történt a kérés elküldésekor. Próbálja újra.

Radnóti Alapítvány hírlevél feliratkozó szöveg.