ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa

Értéket és élményt nyújtunk a radnótis diákoknak

CÉLJAINK

01.

Támogatás

Anyagi támogatást nyújtunk a nehéz anyagi körülmények között élő diákok idegen nyelv tanulásához, valamint változatos programokkal segítjük szabadidejük hasznos eltöltését.

02.

Fejlesztés

Hozzájárulunk az Iskolában folyó magas szintű oktatás személyi és tárgyi feltételeinek hosszú távú biztosításához és az iskola műemlék jellegű épületének felújításához, karbantartásához.

03.

Hagyományőrzés

Munkánkkal segítjük az iskolai hagyományok őrzését, új hagyományok teremtését, és ennek megfelelően az öregdiákok bevonását a programokba.