Az Alapítvány

BEMUTATKOZIK AZ ALAPÍTVÁNY

Az iskola alapítványa megalakulása óta arra törekszik, hogy változatos módon és formában támogassa az iskola – kötelező kereteken túlmutató – nevelési-oktatási céljainak elérését, a diákok szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységét, valamint az iskolai rendezvényeket.

A kuratórium (benne szülővel és öregdiákkal) évente kétszer előre megszabott feltételek szerint benyújtott, támogatást kérő pályázatokat bírál el (pl. táborozásra, diákcsere útra, nyelvvizsgára, közösségi programokra).

A Radnóti Alapítvány 3 díjat is fenntart: Az Év Diákja és a Radnóti Plakett különböző fokozatai diákokat illetnek, a Kármán Mór Emlékgyűrű évenként egy tanáré.

Köszönjük, ha támogatásával Ön is hozzájárul a Radnóti oktatási színvonalának fenntartásához!

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEI

Az alapítvány egyik legfontosabb feladata, a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása, annak érdekében, hogy az iskola által szervezett programokon – táborok, tanulmányi kirándulások – részt vehessenek, illetve jobb körülmények között tudják teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket. Az iskolai programokon való részvételhez a tanulók szociális helyzetüktől függően a program egy főre jutó költségének legfeljebb 50%-ára pályázhatnak.

Az Alapítvány 2015-ben szolidaritási alapot hozott létre mindazon jó tanulmányi eredményt elért tanulójának megsegítésére, aki szociális helyzeténél fogva erre rászorul. A szolidaritási ösztöndíj összege legfeljebb 50 000 Ft/hó, maximális időtartama egy pályázati ciklusban 5 hónap.

A szociális keret forrása egyrészt a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a, másrészt az Alapítvány által szervezett „Messzeringó” kulturális rendezvényeken kapott támogatás.
Az Alapítvány évente 5-6 millió Ft támogatást nyújt rászoruló diákjainak.

E mellett a következő tevékenységeket támogatja:

  • A Radnóti Alapítvány egyik védjegye a számtalan nyári tábor. Az alapítvány nélkül kevesebben mehetnének táborozni, és kevesebb segítő vehetne részt ezeken.
  • A táborokat és hétköznapi feladatokat kiszolgáló kisbusz az alapítvány jóvoltából fut az iskolával hosszú-hosszú évek óta.
  • Az aktív táblák a tanítás mindennapi részévé váltak, mára minden tanteremben. Ehhez a pályázatok mellett alapítványi segítség kellett: beszerzéshez, fenntartáshoz egyaránt.
  • A több mint 30 éves tudományos diáknap (Radnóti nap) is az alapítványnak köszönheti, hogy a szellemi színvonalat kiegészítheti ünnepléssel, technikával, vendéglátással.
  • A 7, 8, 12 (régen akár 4) évnyi Radnótiba járást koronázzák meg az alapítvány finanszírozta diák-díjak.

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA & FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

Rudas Gábor

ELNÖK
Rudas Gábor, közgazdász. Az egyetem mellett és után egy bankban dolgozott kockázatkezelőként, majd 6 évig a Klubrádió ügyvezetője/vezérigazgatója volt. 2008 óta egy magyar alapkezelő vezetője, mely ingatlanalapokat és kockázatitőke alapokat kezel több 10 milliárd forintos vagyonnal. 1994-ben végzett a Radnótiban, ahol édesapja, testvére, unokatestvérei, felesége is tanult. Gyermeke 2018 óta az iskola tanulója.

Décsi Gábor

KURATÓRIUMI TAG
Décsi Gábor MRICS, építészmérnök, létesítménygazdálkodási szakember. Pályája első 10 évében egy magyar szoftver multinál dolgozott, azóta egy közel 500 fős létesítménygazdálkodással, energetikával, kivitelezéssel és robotikával foglalkozó vállalkozást épít és vezet. Tagja a nemzetközi RICS és hazai LEO szakmai szervezeteknek. Édesanyját követve 1992-ben végzett a Radnótiban, jelenleg két gyermeke is az iskola tanulója.

Alföldi István

KURATÓRIUMI TAG
Alföldi István vegyész, informatikus, egy informatikai kisvállalat társtulajdonosa. Fő szakterülete az üzleti folyamatok modellezése. 1983-ban fejezte be radnótis tanulmányait, de azóta is aktív tagja és szervezője az öregdiák közösségnek, iskolai táboroknak és rendezvényeknek. 25 éve vesz rész az alapítvány munkájában. Két lánya jelenleg is az iskola tanulója.
Dr. Molnár Katalin

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE
Molnár Katalin, Biológia-kémia szakos középiskolai tanár, biológia vezetőtanár. Pályakezdőként, 1977-ben kezdett tanítani a Radnótiban, és azóta megszakítás nélkül tagja a tantestületnek. 2006-tól több uniós projekt szakmai vezetőjeként, projektmenedzsereként dolgozott. 2012-2019 között az intézmény igazgatója volt.

Détári Anett

KURATÓRIUMI TAG
Détári Anett 1999-ben végzett a Kodolányi János Főiskola Közgazda-Idegenforgalmi szakán. 2 év turizmus és marketing területen végzett munka után megszületett első fia, akit további 5 gyermek követett. A főállású anyaság mellett időnként rendezvények szervezésével foglalkozik, illetve a Radnóti SZMK elnökeként tevékenykedik. 4 gyermeke jelenleg az iskola tanulója.Mihalik Balázs

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG
Mihalik Balázs biológus, molekuláris biológiai kutatási és genetikai diagnosztikai projektekben vett részt mind egyetemi kutatócsoportokban, mind biotech cégek munkatársaként. Hosszú ideig volt tagja egy gyógyszergyári fejlesztési programnak, jelenleg ismét az egyik gyógyszergyár felfedező kutatási projektjében dolgozik. 1989-ben végzett a Radnótiban.

Dr. Hipp Katalin

KURATÓRIUMI TAG
Jogász, az egyetemi diploma megszerzése óta ügyészként dolgozik, jelenleg a Fővárosi Főügyészség büntetőbírósági ügyekkel foglalkozó osztályát vezeti. 1988-ban érettségizett a Radnótiban, ahova testvére is járt. Két gyereke van, a nagyobbik lánya szintén a Radnótiban érettségizett, a kicsi jelenleg is radnótis.


Tokaji Lilla

dr. Tokaji Lilla

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG
Tokaji Lilla jogász, 2000-ben végzett az ELTE Jogtudomány Karán. 2001 óta egy multinacionális olajipari vállalatnál dolgozik jogtanácsosként. Szakterülete különösen a kereskedelmi jog, fogyasztóvédelem, marketing jog, adatvédelem, de sok mindennel foglalkozik, ami egy kiskereskedelemmel foglalkozó cégnél felmerül. 1994-ben végzett a Radnótiban. Két gyermeke van, fia jelenleg a Radnótiban tanul.