Támogatás igénylése diákok számára

Az alapítvány egyik legfontosabb feladata a nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatása annak érdekében, hogy az iskola által szervezett programokon – táborok, tanulmányi kirándulások – részt vehessenek, illetve jobb körülmények között tudják teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket. A Radnótis diákok többféle támogatási és ösztöndíj lehetőségre pályázhatnak.

pályázat nyári táboron való részvétel támogatására

A táborok, tanulmányi kirándulások esetében a tanulók szociális helyzetüknek megfelelő mértékben, legfeljebb a program egy főre jutó költségének 50%-ra pályázhatnak. A támogatás igénylését bővebben indokolni kell. Az alapítvány emellett a kísérőtanárok gyermekeinek részvételét is támogatja abban az esetben is, amennyiben a gyermek nem radnótis diák.

A pályázat benyújtási határideje: minden tanévben május utolsó pénteki napja.

A pályázat benyújtásának menete: A kitöltött, aláírt támogatási űrlapot a megadott határidőig a tamogatas@radnotialapitvany.hu címre csatoltan kell elküldeni e-mailben (szkennelve vagy jól láthatóan befényképezve).

Az elbírálás eredményéről, a megítélt összegről a pályázókat személyesen értesítjük.  Az alapítvány által e célra elkülönített összeg elosztásáról a kuratórium a júniusi ülésén dönt.

szolidaritási ösztöndíj pályázat

Az Alapítvány folyamatos pályázatot hirdet Szolidaritási Ösztöndíj igénybevételére az iskola mindazon tanulója részére, aki szociális helyzeténél fogva rászorul. 

A Szolidaritási Ösztöndíj maximális összege havonta legfeljebb 50.000.- Ft.

A pályázat benyújtási határideje:

Az aktuális tanév I. félévében: szeptember utolsó pénteki napja, illetve az aktuális tanév II. félévében: február első pénteki napja. A Szolidaritási Ösztöndíj a pályázati űrlapon megjelölteknek megfelelően folyósítható az adott iskolai félév teljes 5 hónapjára vagy a feltüntetett egyéb egész hónapokra.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának menete:

A Szolidaritási Ösztöndíjra a pályázó tanuló vagy törvényes képviselője nyújthatja be a pályázati űrlapot az Alapítvány felé. A pályázati űrlap valamennyi rovatát kitöltve, aláírva a tamogatas@radnotialapitvany.hu e-mail címre kell elküldeni (szkennelve vagy jól láthatóan befényképezve). Az Alapítvány a pályázat beérkezését követően szerzi be a tanuló osztályfőnökének véleményét. Bármilyen kérdést a pályázattal kapcsolatban szintén ezen az e-mail címen lehet feltenni az Alapítvány felé.
A pályázatok elbírálása azok benyújtási határidejét követő két héten belül megtörténik, amelyről az érintett tanulót és törvényes képviselőjét rövid határidővel tájékoztatja az Alapítvány. Az elnyert ösztöndíjról az Alapítvány, a tanuló és törvényes képviselője írásbeli megállapodást kötnek, amelynek tervezete megtekinthető.

Az Alapítvány egész évben eseti, különleges krízis esetén is befogad Szolidaritási Ösztöndíj kérelmet bármely tanulótól vagy törvényes képviselőjétől, amelyre vonatkozóan egyedi elbírálás kerül alkalmazásra. Kérjük, hogy ebben az esetben is a pályázati űrlapot küldjék el az Alapítvány számára.