Az Alapítvány nevében támogatási kérelemmel fordulunk Önökhöz.


Az iskola éppen ebben az évben százesztendős, műemléki védettségű falai között 1923-ban kezdődött meg a
tanítás. Az épület nagyon rossz műszaki állapotú, az elmúlt száz év alatt elmaradt beruházások miatt, a
tornatermek kivételével, teljeskörű felújításra szorul. A várakozásokkal ellentétben az átfogó, az épület
egészére kiterjedő felújítás az elmúlt évben sajnos kikerült a középtávú állami beruházási tervekből.
Az iskola fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőségeihez mérten igyekszik megteremteni a
működési feltételeket, kihasználni a pályázati lehetőségeket. Idén az EFOP 4.3.2./22 projekt keretében a
fenntartónak sikerült 500 millió Ft-ot elnyernie az iskola elektromos hálózatának részleges felújítására, a
tantermek, szaktantermek burkolására, festésére, a jellemzően 30-40 éves osztálytermi bútorok és az
öltözőszekrények cseréjére.
Sajnos a folyamatos áremelkedések következtében a fenti pályázati összeg nem teszi lehetővé a
természettudományos szaktantermek berendezésének, tanulói bútorainak, tanári demonstrációs asztalainak,
tábláinak, kísérleti eszközeinek halaszthatatlan cseréjét, pótlását. Ezért döntött úgy az Alapítvány kuratóriuma,
hogy támogatókat, szponzorokat keres a hiányzó 30 M Ft előteremtésére.
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, adjanak célzott támogatást az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
közhasznú Alapítványán keresztül az intézmény természettudományos szaktantermeinek felújításához,
korszerűsítéséhez. Nagyobb összegű céltámogatás esetén szeretnénk lehetőséget biztosítani a támogató
számára arra, hogy egyedi megállapodás keretében a segítő intézményt, mint szponzort feltüntessük a
támogatott teremmel összefüggésben, pl. névadóként.
Segítsenek abban, hogy továbbra is eredményes munkát végezhessenek tanáraink, diákjaink!


Az Alapítvány számlaszámai:
Kereskedelmi és Hitelbank ZRt: 10200940-21515853
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU61 1020 0940 2151 5853 0000 0000
Adószáma: 19637334-1-42


Az Alapítvány alapítója és kuratóriuma nevében köszönjük, ha segíteni tud.